Suomi English

Tervetuloa Tilakauppaan ja Lieksan Teollisuuskylään !

Tilakauppamme avulla voit ostaa:

  • tarpeittesi mukaisesti modifioidut tilat
  • vuokra-aikaa toimitilaan
  • osta tilat!

Kauttamme saat käyttöösi

  • vahvistuvat synergiaedut
  • kehittämisohjelmat
  • vahvistuvan toimintaympäristön

Ajankohtaista aineistoa:

 

 

 

 AJANKOHTAISTA: Teollisuushallin tilat vapautumassa - lisätietoja


Lieksan Teollisuuskylä Oy - seutukunnan johtava yritystilojen ja oheistoimintojen tarjoaja ja vahvistaja

Toimintamme lähtökohta on yritystilojen vahvistamisen fokus seutukunnalla asiakaslähtöisesti ja proaktiivisesti elinkaarinäkökulmasta. Tavoitteenamme on yritysten ja organisaatioiden fyysisten toimintapuitteiden ja niiden oheistoimintojen kokonaisuuden luominen, vahvistaminen ja tarjoaminen oleville ja uusille yrityksille ja organisaatioille.

Strategiamme:
- Asiakkaamme toiminnan tarpeeseen ja sen vahvistamiseen perustuvan
kokonaiskonseptin tarjoaminen.
- Otamme huomioon yhteistyössä asiakkaamme kanssa mahdolliset jatkotarpeet
- Varaudumme omaehtoisesti esille nousevien uusien mahdollisuuksien hyödyntämiseen ja muodostamme niistä tarvittaessa eriasteisia optioita.

Toimintamme sisäinen fokus:
tilaratkaisun, yksittäinen tila tai / ja paikallinen tilamassa, ympärille synergisen kokonaisuuden tietoinen luominen ja sen vahvistaminen.

Videot


Näytä suurempi kartta

Lieksan Teollisuuskylä Oy
Lieksa Development Agency Ltd

Energiatie 2, 81700 Lieksa
teollisuuskyla@lieksada.fi

Toimitusjohtaja
Markku Vuorenmaa
+358 (0)40 104 4910
markku.vuorenmaa(at)lieksada.fi

Toimisto
Marja-Leena Raassina
+358 (0)40 104 4911
marja-leena.raassina(at)lieksada.fi

Puun käytön laaja-alaistaminen -hanke
Ossi Klemetti, Projektipäällikkö
+358 40 658 7754
ossi.klemetti(at)lieksada.fi

 

UUTISET

21.04.2017 HARRI VÄLIMÄKI LIEKSAN TEOLLISUUSKYLÄ OY:N TOIMITUSJOHTAJAKSI

 Lue tiedote Lieksan kaupungin sivuilta ->07.04.2017 Kevätniemen yritysalueen vahvistaminen; bioterminaali, infrastruktuuri ja kokonaissuunnittelu –hanke

Kevätniemen yritysalueen vahvistaminen; bioterminaali, infrastruktuuri ja kokonaissuunnittelu –hanke

 
Lieksan kaupungin hankkeen tavoitteena on Kevätniemen yritysalueen liikenne- ja logistiikkajärjestelmän kehittäminen, mikä mahdollistaa biomassan jalostamisen tuontia korvaavaksi tuotteeksi, tukee maakunnallista hiilineutraalin energiatuotannon tavoitetta ja lisää omavaraisuutta sekä mahdollistaa uuden tuontia korvaavan vihertuotannon sijoittumisen alueelle sekä parantaa alueella jo toimivien bioraaka-ainetta hyödyntävien yritysten toimintaedellytyksiä
 
Hankkeen konkreettisena lopputuloksena on nykyaikainen, ympäristövaatimukset täyttävä biotuotannon monipuolinen keskittymä. Tämä tukee alueella jo olevaa yritystoimintaa. Bioterminaalin rakentaminen mahdollistaa suunnitellun biojalostamon investoinnin sekä muiden alan yritysten palvelun. Tuontia korvaavan vihertuotannon ja jatkokäsittelyn, puun hakkuuseen ja kuljetukseen liittyvän kaluston huollon ja korjauksen sekä muun toimialan toimintaa tukevan yritystoiminnan keskittyminen alueelle helpottuu. Tämän kokonaisuuden toteuttamista tukee Lieksan kaupungin ja operatiivisesti Lieksan Teollisuuskylä Oy:n mukana olo isäntäkaupunkina TEM:n seutukaupunkiverkoston kasvuohjelmassa.
 
Kokonaisuutena tavoitteena on vahvistaa Lieksan ja lähialueiden elinvoimaisuutta hyödyntämällä luontaisia vahvuuksia ja kehittämisedellytyksiä (biomassa).
 
Hankkeen tavoitteena ovat Kevätniemen yritysalueen kehittäminen vastaanottamaan erityisesti bio-/metsäklusterin uudet pk-yritykset sekä vahvistamaan jo olemassa olevaa pk- yritystoimintaa.
 
Hankkeen kesto 31.10.2018 saakka.
Hankkeen hakija ja toteuttaja Lieksan kaupunki. Euroopan Unioni / Euroopan aluekehitysrahasto osallistuu hankkeen kustannuksiin.
 


30.09.2016 Lieksan Teollisuuskylä Oy hakee innovatiivista ja yhteistyökykyistä toimitusjohtajaa

 Lieksan Teollisuuskylä Oy on Lieksan kaupungin omistama vuonna 1973 perustettu kehittämisyhtiö, joka vastaa elinkeinoelämän kehittämisestä konsernistrategian mukaisesti. Yhtiön toimitusjohtaja jää eläkkeelle 31.01.2017, ja hänen tilalleen Lieksan Teollisuuskylä Oy hakee innovatiivista

ja yhteistyökykyistä toimitusjohtajaa.
 
Haemme persoonaa ohjaamaan yhtiötä tulevaisuudessa. Tämä edellyttääjohtajuutta. Toimitusjohtaja on myös kaupunkikonsernin johtoryhmän jäsen.

Edellytämme soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa, tehtävään soveltuvaa monipuolista työkokemusta, näyttöä hankevalmisteluosaamisesta, vähintään englannin kielen taitoa ja kykyä ennakointiin sekä valtakunnallisen yhteistyöverkoston ohjaamiseen.

EU-asioiden ja rahoituksen osaaminen on välttämätöntä. Sähköisen maailman tuntemus ja siihen sisältyen markkinointiosaaminen on eduksi. Työsuhde on voimassa toistaiseksi. Noudatamme kuuden kuukauden koeaikaa. Ennen työtehtävän vastaanottoa valitun henkilön tulee esittää työnantajalle hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Yhtiössä sovelletaan KVTES:ä.

Hakemukset palkkatoivomuksineen 21.10.2016 klo 15.00 mennessä postitse;
Lieksan Teollisuuskylä Oy, Hallitus
Energiatie 2, 81700 Lieksa,

kuoreen merkintä ”Hakemus”
tai sähköpostitse; info(at)lieksada.fi

Lisätietoja: Jukka Pöppönen, Lieksan Teollisuuskylä Oy:n hallituksen
puheenjohtaja, puh. 0400-575 038

Avaa ilmoitus pdf-muodossa tästä -->

 Tulosta