home
fi ru en

Sijoittumispaketti


Tilat

 • vuokra / lunastus / yhdistelmä
 • olemassa oleva tila
 • rakennettava tila
 • kiinteitstöjärjestelyt ja -kehitys
 • tilarypäsmahdollisuus

Oheispalvelut

 • kartoitetaan erilaiset ja eriasteiset tarpeet, hankitaan vaihtoehdot
 • palveluiden luontitarve, toteutustapa
 • yhteistyökumppanuudet; asiakkaan ydintoiminta ja tukitoiminnat

Erityisrahoitus

 • tilainvestointi
 • kone-ja laiteinvestointi
 • kpo-hankinta
 • kehittämisrahoitus
 • vakuusjärjestelyt

Koulutus

 • koko henkilöstölle  tai yksittäisille työntekijöille
 • ensivaiheen koulutuksen organisointi
 • pitkän tähtäimen osaamistarpeet ja työvoima
 • avainhenkilöt
 • paikallisesti /maakunnallisesti/laajemmin
 • puolisotyöpaikat
 • rekrytoinnissa, henkilöstön tarjontaselvitykset jne
 • turvallisuus

Kumppanuudet

 • eriasteiset ja tasoiset yhteistyökumppanuudet; tarvetta vastaavat selvitykset
 • laajat yhteistyöverkostomme käytettävissä

 

Lieksan Teollisuuskylä Oy Lieksa | Development Agency Ltd

Energiatie 2, 81700 Lieksa
email: teollisuuskyla@lieksada.fi | 
Tel. +358 (0)40 104 4911