home
fi ru en
08.09.2017

LIEKSAN KAUPUNGIN KEVÄTNIEMEN BIOTERMINAALIALUEEN RAKENTAMISEN KILPAILUTUS KÄYNNISSÄ

Lieksassa Kevätniemen alueen kehittäminen biotuotannon keskittymäksi saa konkreettisen lähtölaukauksen loppusyksyllä.

Työt käyntiin lokakuun lopussa

Lieksassa Kevätniemen alueen kehittäminen biotuotannon keskittymäksi saa konkreettisen lähtölaukauksen loppusyksyllä. –Tavoitteena on rakentaa Kevätniemeen alue, joka tukee alueella jo olevaa yritystoimintaa, mutta mahdollistaa myös uusien bio- ja metsäklusterin yritysten sijoittumisen Lieksaan, taustoittaa Lieksan kaupunginjohtaja Jarkko Määttänen. –Alueelta on varannut tontin myös Green Fuel Nordic Oy, joka suunnittelee bioöljyjalostamon rakentamista Kevätniemeen, kaupunginjohtaja Määttänen tarkentaa.

Lieksan kaupunki kilpailuttaa meneillään olevassa kilpailutuksessa Kevätniemen bioterminaalialueen rakentamistöitä. Kevätniemen alue käsittää 8,2 hehtaaria ja se sijaitsee noin kolmen kilometrin päässä keskustasta.

–Kilpailutettava alue on jaettu kolmeksi eri tontiksi, joilla on erilaiset käyttötarkoitukset, kertoo Lieksan kadunrakennuspäällikkö Ilkka Puumalainen.

-Tontti 1 käsittää bioterminaalialueen, ja se rakennetaan tässä kohtaa valmiiksi asfaltointeineen ja valaistuksineen, Puumalainen tarkentaa. Tontti 2 on kohdennettu bioöljyjalostamolle ja tontti 3 mahdollisille muille bioteollisuusyrityksille. –Näiden kahden tonttien osalta tehdään samalla raivaus, pintamaiden poisto sekä vesihuollon liittymävalmius, jos kustannustaso pysyy suunnitellussa. 

-Kevätniemen työt aloitetaan tontin alueella kulkevien vesi- ja viemärilinjojen siirtämisellä radan varteen, minkä jälkeen alueella päästään jatkamaan muita töitä, valottaa kadunrakennusmestari Puumalainen työjärjestystä. -Alueelle rakennetaan myös meluvalli.

Pohjois-Karjalan liitto on myöntänyt Lieksan kaupungille vuoden 2017 Euroopan aluekehitysrahaston ja valtion rahoitusta hankkeelle ”Kevätniemen yritysalueen vahvistaminen; bioterminaali, infrastruktuuri ja kokonaissuunnittelu”. –Hanke on edesauttamassa Kevätniemen alueen kehittymistä tässä mittakaavassaan, sanoo Lieksan kaupunginjohtaja Jarkko Määttänen. –Vesi- ja viemärilinjojen siirtotyö ei kuulu hankerahoituksen piiriin; siirtotyö kilpailutetaan nyt samanaikaisesti ja tehdään kaupungin omilla varoilla.

Töiden on kilpailutuksen jälkeen tarkoitus alkaa lokakuun lopussa. –Ja urakan on oltava valmiina viimeistään kesäkuun puolivälissä 2018, Puumalainen linjaa.

Kilpailutuksen tekee Pohjois-Karjalan hankintatoimi, joka antaa myös kilpailutuksesta lisätietoja, hankinta@jns.fi. Kilpailutus löytyy Hilmasta, www.hankintailmoitukset.fi.

Lisätietoja:

Jarkko Määttänen, kaupunginjohtaja, p. 04010 44001

Ilkka Puumalainen, kadunrakennuspäällikkö, p. 04010 44745